Nieuws

Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen gaat van start

3 november 2016.
Deze weken en maanden werken wij samen met het schoolteam van de Jan Ligthartschool, ouders en inwoners van Westerbroek èn het ministerie van OCW, de gemeente Hoogezand Sappemeer, de PO Raad en Onderwijsinspectie. Het doel van die samenwerking is de verzelfstandiging de Jan Ligthartschool en overdracht aan het bestuur van de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen.
De onderwijskwaliteit moeten we verzekeren, de financiële kant van de zaak op orde hebben en het statuut van de openbare school mogelijk maken binnen ons verenigingsverband. Als alles goed gaat zal de staatssecretaris zijn handtekening onder deze doorbraak kunnen zetten.
Na de zomervakantie van 2017 gaan we dan officieel van start. We hebben alle energie, concentratie en inzet nodig om dit plan te realiseren... maar en we vertrouwen er op dat het lukt. Dan kunnen we daarna verder. Dan kunnen zich andere dorpen/ scholen bij de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen aansluiten.
Docenten, ouders en dorpen kunnen zo de laatste school in hun dorp in stand houden. Vice-premier Lodewijk Asscher zei niet lang geleden zo: "Met het redden van één school, verander je een dorp. Met het redden van 100 scholen, verander je het land." Precies, dat is het doel.
De school als het hart van de samenleving, juist op het platteland.
Op dit moment zoeken we sponsors die willen mee helpen om de aanloopkosten te dekken. Wie een tip heeft, of zou willen mee helpen, aarzel niet en neem contact op.

Aanvraag experiment status ingediend bij ministerie

 Het bestuur van de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen heeft het ministerie van Onderwijs gevraagd om op basis van een experiment status in augustus 2017 van start te mogen gaan. Het ministerie heeft de aanvraag in behandeling genomen. Dorpsscholen die zich willen aansluiten bij het experiment kunnen zich melden via deze site.
De staatssecretaris van Onderwijs heeft in een brief aan de Tweede Kamer (4 mei 2015) laten weten het bestuur van de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen te erkennen als 'bevoegd gezag'. Om de plannen van de VZD te kunnen realiseren zouden een aantal wetten moeten worden aangepast, voorzag de staatssecretaris. De bedoeling was om dat wetgevingstraject op tijd te kunnen afronden waardoor de aangesloten scholen op 1 augustus 2017 van start zouden kunnen gaan, onder de vlag van de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen.

Lees meer: Aanvraag experiment status ingediend bij ministerie