Doel & missie

Doel
Het voortbestaan van de kleine scholen op het platteland staat ter discussie. Schaalvergroting wordt betracht; het onderwijsaanbod verschraalt en leefbaarheid staat onder druk.
Onze inzet is om in de laatste school in het dorp beter en betaalbaar onderwijs te garanderen en de gemeenschap te versterken. De continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs staat voorop en is juist een motief om, met onderwijs op maat, een scherp profiel te kiezen. Dat is van belang voor de kwaliteit en diversiteit van het onderwijs, juist in gebieden waarbij schoolbesturen een monopolie hebben in het primair onderwijs.