Home

Welkom

Overal in het land worden kleine dorpsscholen bedreigd in het voortbestaan. Schoolbestuurders menen vaak dat een kleine dorpsschool geen bestaansrecht meer heeft omdat het te duur en ineffici├źnt is en goed onderwijs binnen kleine scholen niet mogelijk zou zijn.
De Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen (VZD) is opgericht om de laatste school in een dorp in stand te houden. Docenten, ouders en dorpsbewoners kunnen wanneer zij , ouders er voor kiezen zich aan te sluiten bij de VZD. Zij kunnen dan met behulp van de VZD in overleg treden met het huidige schoolbestuur en verzelfstandiging van de dorpsschool realiseren.
De staatssecretaris van Onderwijs heeft de VZD als volwaardig schoolbestuur erkend en steunt, met de overgrote meerderheid in de Tweede Kamer, onze plannen.
De belangrijkste doelstelling is goed basisonderwijs aan te bieden in kleine gemeenschappen en die gemeenschappen te versterken. De school is het kloppend hart van de gemeenschap en draagt bij aan de leefbaarheid op het platteland.
De VZD is een vereniging want de bevoegdheid om belangrijke beslissingen te nemen hoort bij alle leden te liggen.